Product Trial

FZ200HD3-MePRO

กล้องจุลทรรศน์มัลติฟังก์ชั่น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

LRA200XM-S

กล้อง Full HD Microscope ระยะไกล(Stand Type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

LRS200XM-MC1

กล้อง Full HD Microscope ความละเอียดสูง กำลังขยายต่ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

LRA500CS-E

กล้องจุลทรรศน์ USB ระยะไกล(Stand Type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

LRA500CS-S

กล้องจุลทรรศน์ USB ระยะไกล(Stand Type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

DS-MU

Low Price Full High Definition Microscope

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AFN-405W

Zoom Type Stereo Microscope(With Coarse Movement Angle Type Smooth Arm)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Hi TriggerQ

4 screen display shooting software

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Hi TriggerF PRO4/PRO8

High Function Trigger Shooting Software(Multiple Camera Version)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MP20 Series

Fixed Focus Lens(1 inch 20M pixel)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

12MP Series

Fixed Focus Lens(1.1 inch 12M pixel)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

LRS500CS-MC1

กล้องจุลทรรศน์ USB3.0 กำลังขยายต่ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MPW3 Series

Fixed Focus Lens(6M pixel)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Hi TriggerF PRO

High Function Trigger Shooting Software

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Hi TriggerF Light

Full high definition camera

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

HDCT-20XM

High-function FHD camera for Stereo Microscopes

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

PHL200BA

Hole Inspection Microscope

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Telecentric lens-8

(coaxial lighting type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Telecentric lens-7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Telecentric lens-6

(compatible with coaxial lighting, W.D.110 mm type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Telecentric lens-5

(compatible with coaxial lighting, W.D.65 mm type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Telecentric lens-4

(supports coaxial lighting, W.D.110mm type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Telecentric lens-3

(W.D.110mm type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Telecentric lens-2

(supports coaxial lighting, W.D.65mm type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Telecentric lens

(W.D.65mm type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MP2 Series

Fixed Focus Lens (Megapixel Compatible)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

AT-Measure ST1

ระบบวัดขนาดอัตโนมัติ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GRi700

กล้องวีดีโอที่ช่วยเพิ่มความพริ้วไหว และให้ภาพที่กระจ่างใส

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GR200HD2-CX

กล้องความละเอียดสูง แบบ Hi-Visionไม่จำเป็นต้องใช้ PC!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GR200HD2-Me

กล้องจุลทรรศน์ Full Hi-visionไม่จำเป็นต้องใช้ PC!

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0