Microscope and measurement software ideal for welding penetration measurement

701 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Microscope and measurement software ideal for welding penetration measurement

ใช้ในกระบวนการเชื่อมโลหะ
การเชื่อมถือเป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์
ดังนั้น จึงมีการตรวจสอบรอยเชื่อม เช่น การวัดความลึกของรอยเชื่อม
วัดโดยการตัดชิ้นงาน และนำมาวัดว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่
ตรวจสอบการเชื่อมดีไม่ดี ระยะห่าง  ฯลฯ


-การเตรียม-
การตรวจสอบรอยเชื่อมจำเป็นต้องมีการเตรียมชิ้นงานเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1.ตัดชิ้นส่วนที่ต้องการจะดู
2.ขัดเงา
3.กัดกรดด้วยสารเคมีหรืออิเล็กโทรลิซิส ขึ้นอยู่กับวัสดุ จากนั้นทำการสังเกตและวัดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกล้อง สามารถแนะนำตัวที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

-ถ่ายภาพ/วัดขนาด-
ถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์และวัดขนาดอย่างรวดเร็วอย่างเช่น
・สร้างเส้นอ้างอิง
・วัดระยะห่างจากจุดตัดของเส้นอ้างอิง
・สร้างเส้นคู่ขนาน
・วัดระยะห่างตั้งฉากจากเส้นอ้างอิง

จำเป็นต้องทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำๆ ซึ่งอาจใช้เวลานานหากมีตัวอย่างจำนวนมาก

ซอฟต์แวร์การวัดของเรามีฟังก์ชันครบครันเพื่อช่วยในการวัดดังรายการด้านล่าง
นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบเมื่อวัดปริมาณการเจาะในการเชื่อม ซึ่งอาจใช้เวลานาน

-ฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์การวัดที่ใช้ในครั้งนี้-

1.การแสดงเส้น Cross Line
คลิ๊กส่วนใดก็ได้บนหน้าจอด้วยเมาส์เพื่อสร้างเส้น Cross Line
หากไม่ตรงตามตำแหน่งที่ต้องยัง สามารถคลิ๊กอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของเส้นได้ 

สามารถเปลี่ยนสีเส้น และขนาดความหนาของเส้นได้

2.เมนูวัดที่หลากหลาย 
มีฟังก์ชั่นการวัดที่หลากหลาย สามารถใช้สำหรับการวัดขนาด หรือจะใช้เป็นเส้นอ้างอิงก็ได้
หากต้องการใช้เพียงเพื่อเป็นเส้นอ้างอิง สามารถปิดการแสดงค่าการวัดขนาดได้ได้
ระยะห่างระหว่างแนวตั้ง ใช้งานง่าย
และยังสามารถเปลี่ยนสีที่แสดงของเส้นแต่ละเส้นได้

・ระยะห่างระหว่างจุดสองจุด 
・ระยะห่างเส้นขนาน 
・ระยะห่างระหว่างเส้นขนานแนวนอน 
・ระยะห่างระหว่างเส้นขนานแนวตั้ง
・ระยะห่างแนวตั้ง 
・ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางวงกลม 
・จุด 
・มุม 3 จุด
・มุม 4 จุด 
・วงกลม 3 จุด 
・วงกลมที่ใกล้เคียง
・สี่เหลี่ยมผืนผ้า
・วงรี
・เส้นตรงที่ใกล้เคียง
・วงกลม 3 จุด 
ต่างๆ

3.ฟังก์ชั่นจับขอบอัตโนมัติ
เมื่อคลิ๊ก ที่จุดที่ต้องการวัดขนาด จุดที่เคอร์เซอร์ชี้อยู่จะขยายใหญ่ขึ้น นอกจากนี้
ถ้าเลื่อนเคอร์เซอร์ไปใกล้กับขอบของภาพ โปรแกรมจะปรับขนาดเองอัตโนมัตดิ


4.ฟังก์ชั่นซูมดิจิตอล
สามารถซูมเข้าและซูมออกได้ ด้วยการหมุนล้อเมาส์ 
และยังสามารถซูมตรงตามแหน่งต่างๆที่ต้องการของแต่ละจุดได้
สามารถซูมได้อย่างง่ายดาย ลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน


5.การแสดงสเกล 
สามารถแสดงสเกลตามขนาดที่ต้องการได้


6.ฟังก์ชั่นรายงานด้วยคลิกเดียว
 สามารถถ่ายโอนข้อมูลการวัดไปยัง Excel ได้เพียงคลิ๊กเดียว 
และค่าที่วัดได้ จะถูกส่งออกไปยัง Excel ในครั้งเดียว 
รูปภาพ ค่าที่วัดได้/รูปภาพที่มีค่าวัด สามารถส่งออกไปยัง Excel ได้ในครั้งเดียว
ซึ่งช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการทำรายงานได้


คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดซอฟต์แวร์การวัดขนาดประสิทธิภาพสูง
●ซอฟต์แวร์การวัดการวัดขนาดประสิทธิภาพสูง MF Ship


กล้องจุลทรรศน์ที่ใช้งาน
●กล้องจุลทรรศน์ USB3.0 TG500CS


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า
Tel: 02-664-2246
Mail:info@shodensha.co.th
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.