สินค้าทั้งหมด
All Products
 

AFN-405

ズーム式実体顕微鏡(スムースアーム付)

0

฿0 ฿0
 

 

MC-500

เอะแดปเตอร์พร้อมฟิลเตอร์กันเลนส์

0

฿0 ฿0
 

 

YM0745-L

双眼実体顕微鏡

0

฿0 ฿0
 

 

YM0745-RT3L

三眼式実体顕微鏡(分光タイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

NSZH-6745-L

0

฿0 ฿0
 

 

NSZH-6745T1-L

0

฿0 ฿0
 

 

YM0745-0.5

เลนส์เสริมกำลังขยาย 0.5x

0

฿0 ฿0
 

 

GR1040-65S2

56灯の調光式LEDリング照明を付属したズーム式実体顕微鏡 高倍率ズーム式双眼実体顕微鏡

0

฿0 ฿0
 

 

GR1040-65S3

56灯の調光式LEDリング照明を付属したズーム式実体顕微鏡 高倍率ズーム式3眼実体顕微鏡

0

฿0 ฿0
 

 

GR1040-1P

調光可能なLED照明付。倍率変更は切り替え式。

0

฿0 ฿0
 

 

φ2.7mm Borescope

低価格ボアスコープ(φ2.7mm)

0

฿0 ฿0
 

 

ME.18090.0080

超細径φ1.8mmボアスコープ

0

฿0 ฿0
 

 

กล้องความละเอียดสูงสำหรับ Borescope

0

฿0 ฿0
 

 

ไฟ LED สำหรับกล้องงู (ใช้ถ่าน) BALL Set

0

฿0 ฿0
 

 

LED-3WDB

ボアスコープ用LED照明

0

฿0 ฿0
 

 

BA-A35

カメラアダプタレンズ

0

฿0 ฿0
 

 

X2000

高性能先端可動式内視鏡

0

฿0 ฿0
 

 

MIGS300-V601

高機能先端可動式工業用内視鏡(φ6.0mmフレキシブルケーブルタイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

MIGS300-401

細径工業用内視鏡 (φ4.0mmインターロックケーブルタイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

MIGS300-491

先端切替式工業用内視鏡 (φ4.9mmインターロックケーブルタイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

กล้องงูขนาดเล็กมาก φ0.7 mm

กล้องบอร์สโคปขนาดเล็กมาก BORE-MASTER

0

฿0 ฿0
 

 

CHU130EX

ハイスピードカメラ

0

฿0 ฿0
 

 

CHU30

30万画素ハイスピードカメラ(カラー・モノクロ)

0

฿0 ฿0
 

 

AF200HD-SLA

ロングアームオートフォーカスデジタルルーペ

0

฿0 ฿0
 

 

ST4K-25

4Kなのに低価格!

0

฿0 ฿0
 

 

TG800UHD

きれい!キレイ!綺麗!

0

฿0 ฿0
 

 

TG200HD2-Me

フルハイビジョンカメラ本体に計測機能が付きました。計測結果はUSBメモリに保存可能!

0

฿0 ฿0
 

 

TG200HD2-MePRO

多機能ハイブリッドマイクロスコープ

0

฿0 ฿0
 

 

TG200BA

0

฿0 ฿0
 

 

FZ200HD3

目視に迫る!フルハイビジョンの圧倒的な高画質! 画像保存が簡単なUSBメモリスロットル付!

0

฿0 ฿0
 

 

LRS200HD2

被写界深度の調整が可能な絞り付レンズ採用!目視に迫るフルHDの高画質!

0

฿0 ฿0
 

 

LRA200HD-2S

驚きのロングレンジ!400mm~200mmと長作動距離での観察が可能です。

0

฿0 ฿0
 

 

TGY200HD

驚きのロングレンジ!400mm~200mmと長作動距離での観察が可能です。

0

฿0 ฿0
 

 

TG200XM

高機能ハイビジョンマイクロスコープ

0

฿0 ฿0
 

 

FZ200XM

高機能高倍率ハイビジョンマイクロスコープ

0

฿0 ฿0
 

 

LRS200XM

高機能低倍率ハイビジョンマイクロスコープ

0

฿0 ฿0
 

 

LRA200XM-E

高機能長距離ハイビジョンマイクロスコープ(エッジ固定タイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

Z200XM

高機能同軸照明ハイビジョンマイクロスコープ

0

฿0 ฿0
 

 

4K860PT

4Kマイクロスコープ

0

฿0 ฿0