กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ (Biological Microscope)

BC-31

กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

BC-23

กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพ เลนส์ใกล้ตา3ช่อง ตัวเลนส์รูปแบบJIS

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GR-D8T2

กล้องจุลทรรศน์ชีวภาพแบบดิจิตอล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0