กล้องจุลทรรศน์ USB (Microscope USB)

YTG500CS-MFS

ชุดกล้องสำหรับวัดแนวเชื่อม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z4K1200CSLT

กล้องจุลทรรศน์ 4K(ชนิดไฟแกนร่วม)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

4K1200CS

กล้องจุลทรรศน์ 4K

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

LRA500CS-E

กล้องจุลทรรศน์ USB ระยะไกล(Stand Type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

LRA500CS-S

กล้องจุลทรรศน์ USB ระยะไกล(Stand Type)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z500CSLT

กล้องจุลทรรศน์ USBไฟแกนร่วม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

LRS500CS-MC1

กล้องจุลทรรศน์ USB3.0 กำลังขยายต่ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

NSH500CSU

กล้องจุลทรรศน์ USB กำลังขยายสูงเป็นพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

USH500CSU-L1

กล้องจุลทรรศน์ USB กำลังขยายและความละเอียดสูง USH500CSU-L1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

USH500CSU-H1

กล้องจุลทรรศน์ USB ความละเอียดและกำลังขยายสูงพิเศษ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

FZ500CS

กล้องจุลทรรศน์ USB3.0 กำลังขยายสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TG130CSB-LE

Highly sharp monochrome microscope

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

TG500CS

กล้องจุลทรรศน์ USB3.0

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0