High-speed Camera(กล้องไฮสปีดความเร็วสูง)

CHU30-A

Low Price 0.3M Pixel High Speed Camera (Color/Monochrome)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

SCH-SN48W

Simple Lighting for High Speed Cameras

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CHU135

Low Price 1.3M Pixel High Speed Camera (Color/Monochrome)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CHU30

Low Price 0.3M Pixel High Speed Camera (Color/Monochrome)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

CHU130EX

กล้องไฮสปีด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0