กล้องงู Endoscope

LED-2508W-CH1

小型LED照明

0

฿0 ฿0
 

 

PHL178

ホールインスペクションレンズ

0

฿0 ฿0
 

 

BSBHO200LT

ボアスコープハンディカメラシステム

0

฿0 ฿0
 

 

φ4.0mm Borescope

低価格ボアスコープ(φ4.0mm)

0

฿0 ฿0
 

 

BA-A1835

可変倍率カメラアダプタレンズ

0

฿0 ฿0
 

 

BHO200LT

ボアスコープ専用 ハンディカメラシステム

0

฿0 ฿0
 

 

MIGS300-C541

鋳物ダイキャスト用工業用内視鏡(φ5.4mmステンレススプリングケーブルタイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

STWS-P09505

φ0.95mm超極細径ケーブル内視鏡

0

฿0 ฿0
 

 

STWS-P1805

φ1.8mm超細径ケーブル内視鏡

0

฿0 ฿0
 

 

STWS-P2410S

φ2.4mm細径ダイキャスト用スプリングケーブル内視鏡

0

฿0 ฿0
 

 

STWS-P3910A

φ3.9mm高画質先端360°可動式内視鏡

0

฿0 ฿0
 

 

STWS-PS6010

φ6.0mm高画質先端切替式内視鏡

0

฿0 ฿0
 

 

PHL200BA

穴内壁観察用マイクロスコープ

0

฿0 ฿0
 

 

กล้องงูขนาดเล็กมาก φ0.7 mm

กล้องบอร์สโคปขนาดเล็กมาก BORE-MASTER

0

฿0 ฿0
 

 

MIGS300-491

先端切替式工業用内視鏡 (φ4.9mmインターロックケーブルタイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

MIGS300-401

細径工業用内視鏡 (φ4.0mmインターロックケーブルタイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

MIGS300-V601

高機能先端可動式工業用内視鏡(φ6.0mmフレキシブルケーブルタイプ)

0

฿0 ฿0
 

 

X2000

高性能先端可動式内視鏡

0

฿0 ฿0
 

 

BA-A35

カメラアダプタレンズ

0

฿0 ฿0
 

 

LED-3WDB

ボアスコープ用LED照明

0

฿0 ฿0
 

 

ไฟ LED สำหรับกล้องงู (ใช้ถ่าน) BALL Set

0

฿0 ฿0
 

 

กล้องความละเอียดสูงสำหรับ Borescope

0

฿0 ฿0
 

 

ME.18090.0080

超細径φ1.8mmボアスコープ

0

฿0 ฿0
 

 

φ2.7mm Borescope

低価格ボアスコープ(φ2.7mm)

0

฿0 ฿0