ต้องการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วย Video Microscope จะต้องทำอย่างไร ?(video)

435 ビューアー  | 

ต้องการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วย Video Microscope จะต้องทำอย่างไร ?(video)

Q : ต้องการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วย Video Microscope จะต้องทำอย่างไร ?
A : สำหรับสัญญาณวิดีโอ จะมีอุปกรณ์รองรับมากมาย เช่น Harddisk หรือ Digital Video

Record ( DVR ) , อุปกรณ์ Converter เป็น USB เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหามาใช้งานได้ไม่ยาก และในกรณีที่ต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นเวลานานสามารถใช้อุปกรณ์ตามท้องตลาดที่มีอยู่หลายแบบ ควบคู่กับ Harddisk , Card VideoRecorder ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถพกพาไปมาสะดวก หรือเลือกใช้ Card แต่ละประเภท

※ ในกรณีที่จะใช้อุปกรณ์รองรับอื่นๆ ขอให้ตรวจเช็คให้ดีว่า อุปกรณ์เหล่านั้นมี Terminalสำหรับส่งสัญญาณภาพไปที่หน้าจอหรือไม่ ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่สามารถดูภาพผ่าน
ทางหน้าจอได้ นอกจากนี้ ในกรณีใช้ DVR ซึ่งเป็น Video Recorder ดังนั้นจึงมีกรณีที่ไม่สามารถบันทึกภาพนิ่งได้
ก่อนใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภท กรุณาตรวจเช็ค Specification การใช้งานให้ดีด้วยที่บริษัทของเรา มีการใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้อยู่
– Video Recorder รองรับ SD card , สามารถบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมีขนาดเท่าฝ่ามือ พกพาได้สะดวก
– Video Recorder รองรับ USB memory , สามารถบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวมีฟังก์ชั่นแยกสัญญาณ และสามารถแสดงผลได้ 2 หน้าจอ เช่น ซ้าย – ขวา / บน – ล่างอุปกรณ์ทั้ง 2 ประเภทด้านบนนี้ สามารถบันทึก , ดูภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

คลิ๊ก Vi deo Microscope แต่ละประเภท