ต้องการเพิ่ม Resulation มากขึ้น ( กรณีของ Video Microscope )

331 ビューアー  | 

ต้องการเพิ่ม Resulation มากขึ้น ( กรณีของ Video Microscope )

Q : ต้องการเพิ่ม Resulation มากขึ้น ( กรณีของ Video Microscope )
A :ตัว Video Microscope ไม่สามารถเพิ่ม Resulation ได้ เพราะว่าสัญญาณวิดีโอเดิมๆนั้น มี Resolution ต่ำอยู่แล้ว

วิธีการเพิ่ม Resolution โดยการเชื่อมต่อกับหน้าจอโทรทัศน์โดยตรง มีดังต่อไปนี้
วิธีการใช้สัญญาณ Full HD
วิธีการใช้สัญญาณ Analog RGB

เรามีทั้ง Full Hi-Vision Microscope ที่รองรับสัญญาณ Hi-Vision และ PC Monitor
Direct  Microscope ที่ใช้สัญญาณ Analog RGB
Full Hi-Vision Microscope คือ Microscope ที่มีการทำงานที่ลื่นไหลของ Video
Microscope บวกกับสามารถรองรับความละเอียดสูงด้วย
PC Monitor Direct Microscope คือ Microscope ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าหน้าจอโดยตรง โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เนื่องจากสัญญาณวิดีโอ , สัญญาณ Hi-Vision , สัญญาณ Analog RGB จะมีลักษณะของ Terminal ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ขอความกรุณาระมัดระวังในการใช้งานด้วย

Video Microscope แต่ละประเภท