ข้อดี และข้อเสียของ Video Microscope คืออะไร ?

439 ビューアー  | 

ข้อดี และข้อเสียของ Video Microscope คืออะไร ?

Q : ข้อดี และข้อเสียของ Video Microscope คืออะไร ?
A : เป็น Microscope ประเภทเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอโทรทัศน์โดยตรงด้วย video cable

ข้อดี คือ การทำงานที่ลื่นไหลแตกต่างจากประเภท USB การแสดงผลไม่ Delay จึงสามารถดูภาพได้ง่าย ภาพที่แสดงออกมาไม่ทำให้รู้สึกเวียนศีรษะ จึงเหมาะกับการตรวจสอบ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังเป็น Microscope ที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่ต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพียงแค่เชื่อมต่อ HD recorder ก็สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย คือ มี Resolution ต่ำ ( เรามี Full Hi-Vision Microscope ที่มี Resolution สูงเอาไว้ให้ท่านด้วย ) ในการบันทึกภาพ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ ( เช่น Video Recorder ที่รองรับ SD card เป็นต้น ) ( อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาณวิดีโอ เป็นสัญญาณ   ทั่วไป ดังนั้น จึงมีอุปกรณ์รองรับอยู่มากมาย ซึ่งถือเป็นข้อดี ) และถ้าใช้ USB video Capture จะสามารถแสดงภาพที่คอมพิวเตอร์ ผ่าน USB cable ได้ แต่อาจมีกรณีที่ภาพ         ออกมาหยาบ และไม่ชัดเจนเกิดขึ้น

Video Microscope แต่ละประเภท เรามีทั้ง Microscope ที่มีกำลังขยายสูง และกำลังขยายต่ำ กรุณาสอบถามรายละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานกับ Techincal Support ของเรา