วิธีการถ่ายภาพขณะส่องกล้องจุลทรรศน์ (Microscope)

718 ビューアー  | 

วิธีการถ่ายภาพขณะส่องกล้องจุลทรรศน์ (Microscope)

Q: วิธีการถ่ายภาพขณะส่องกล้องจุลทรรศน์ 
อธิบายเกี่ยวกับมุมมองของกล้องที่เชื่อมต่อเข้าที่เลนส์ตา หรือกระบอกตาที่สาม JIS

(สำหรับกล้องที่ใช้เชื่อมต่อกล้องจุลทรรศน์ด้วย C-Mount กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของ [การเชื่อมต่อกล้อง C-Mount ที่กล้องจุลทรรศน์])

ภาพทางด้านซ้ายคือ
ภาพขณะส่องกล้องจุลทรรศน์ด้วยตาเปล่า

1. กล้องสำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์


โดยทั่วไปแล้ว กล้องที่ใช้สำหรับต่อกล้องจุลทรรศน์จะถูกสร้างขึ้นมาไม่ให้มีเงาดำที่ขอบภาพแบบในกรอบสีแดงในรูปภาพบนสุดนั่นเอง เพื่อไม่ให้เกิดเงาดำตรงขอบ จึงได้มีการตัดส่วนเกินออกไปซึ่งสินค้าแต่ละแบรนด์ก็จะต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม ภาพที่ออกหน้าจอ จะมีการกำลังขยายมากกว่าการส่องด้วยตาเปล่าอย่างแน่นอน

2. กล้อง Video ตามท้องตลาดทั่วไปกับเลนส์อแดปเตอร์ทำการสังเกตโดยติดตั้งด้วยกล้อง Video ทั่วไปกับเลนส์อแดปเตอร์กล้อง Video มีฟังก์ชั่นการขยาย
สามารถใช้ฟังก์ชั่นการขยายนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองการสังเกตได้แม้จะมีเงาดำขึ้นที่ขอบภาพ แต่สามารถทำให้มุมมองการสังเกตกว้างขึ้นได้ (แบบกรอบสีเหลืองในภาพบนสุด)ต่อ Output ที่หน้าจอที่ใช้งานอยู่ โดยเชื่อมต่อสาย HDMI ที่กล้อง Video