ถ้าในกรณีที่อยากจะดูตัวอย่างจากด้านข้าง (Universal Stand and 3D Arm)

348 ビューアー  | 

ถ้าในกรณีที่อยากจะดูตัวอย่างจากด้านข้าง (Universal Stand and 3D Arm)

มีสองตัวเลือกที่จะสามารถสังเกตเห็นวัตถุอ้อม คือ Universal Stand and 3D Arm

■ Universal Stand
สามารถสังเกตวัตถุได้รอบด้าน และสามารถปรับเปลี่ยนมุมในการสังเกตวัตถุได้ จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการเปลี่ยนมุมสังเกตบ่อยครั้ง


( ข้อเสีย )
เนื่องจากการพื้นผิวไม่สามารถเอียงได้ จึงแนะนำให้ใช้ควบคู่กับฐานหมุนวัตถุ XY Table (TK100) เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

■ 3D Arm
สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ ได้ทั้งสี่ด้าน


ข้อดี คือสามารถรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ และสามารถสังเกตได้ไม่ว่าจะเป็นมุมไหน( ข้อเสีย )
เพราะศูนย์กลางของเลนส์ที่จะหมุนเป็นศูนย์กลาง จึงทำให้การมองเห็นวัตถุคลาดเคลื่อนได้