วิธีการเชื่อมต่อ Hi Vision Camera เข้ากับ PC (Hi Vision)

413 ビューアー  | 

วิธีการเชื่อมต่อ Hi Vision Camera เข้ากับ PC (Hi Vision)

Q : วิธีการเชื่อมต่อ Hi Vision Camera เข้ากับ PC

A :   มีวิธีการ Input สัญญาณของ Hi Vision Camera เข้ากับ PC อยู่หลายวิธี การใช้ Capture Board ก็เป็น 1 วิธี อย่างไรก็ตาม กรณีที่ใช้ Note PC หรือใช้ Desktop PC รูปร่างของ Capture Board ก็จะแตกต่างออกไป

และจะต้องคำนึงถึงรูปร่างของ Throttle