ข้อดี และข้อเสียของ Video Microscope คืออะไร ?

454 Views  | 

ข้อดี และข้อเสียของ Video Microscope คืออะไร ?

Q : ข้อดี และข้อเสียของ Video Microscope คืออะไร ?
A : เป็น Microscope ประเภทเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอโทรทัศน์โดยตรงด้วย video cable

ข้อดี คือ การทำงานที่ลื่นไหลแตกต่างจากประเภท USB การแสดงผลไม่ Delay จึงสามารถดูภาพได้ง่าย ภาพที่แสดงออกมาไม่ทำให้รู้สึกเวียนศีรษะ จึงเหมาะกับการตรวจสอบ เป็นต้นนอกจากนี้ ยังเป็น Microscope ที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่ต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพียงแค่เชื่อมต่อ HD recorder ก็สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย คือ มี Resolution ต่ำ ( เรามี Full Hi-Vision Microscope ที่มี Resolution สูงเอาไว้ให้ท่านด้วย ) ในการบันทึกภาพ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ ( เช่น Video Recorder ที่รองรับ SD card เป็นต้น ) ( อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาณวิดีโอ เป็นสัญญาณ   ทั่วไป ดังนั้น จึงมีอุปกรณ์รองรับอยู่มากมาย ซึ่งถือเป็นข้อดี ) และถ้าใช้ USB video Capture จะสามารถแสดงภาพที่คอมพิวเตอร์ ผ่าน USB cable ได้ แต่อาจมีกรณีที่ภาพ         ออกมาหยาบ และไม่ชัดเจนเกิดขึ้น

Video Microscope แต่ละประเภท เรามีทั้ง Microscope ที่มีกำลังขยายสูง และกำลังขยายต่ำ กรุณาสอบถามรายละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานกับ Techincal Support ของเรา

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy