โคมไฟส่องจากด้านบน

431 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โคมไฟส่องจากด้านบน

Q : โคมไฟส่องจากด้านบน คือ?
A : เป็นอีกหนึ่งในวิธีการใช้แสงสำหรับการใช้กล้องจุลทรรศน์และดิจิตอลไมโครสโคป
วิธีการส่องแสงไฟจากด้านบนมาที่ตัววัตถุที่สังเกต มีรูปทรงที่หลากหลายขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งและการใช้งาน
ตัวอย่าง ) ห่วงไฟ, LED Twin Arm, โคมไฟทรงโดม, โคมไฟทรงโค้ง, โคมไฟแกนร่วม เป็นต้น

Ring Lighting GR10-N

LED Twin Arm    SPF-D2

Dome Lighting    DC-170W

Arch Lighting      GAR-N

ใช้โคมไฟที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่ต้องการสังเกตจะทำให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงานมากที่สุด ในกรณีที่ติดตั้งกับเลนส์มักจะใช้กับโคมไฟแบบห่วงไฟ

ใช้โดยการติดตั้งห่วงไฟที่หน้าเลนส์ ยิ่งกว่านั้น ห่วงไฟยังมีหลากหลายมุม

กรุณาสอบถามรายละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานของโคมไฟกับ Techincal Support ของเรา