วิธีการเปลี่ยน C Mount ให้เป็น CS Mount (camera)

346 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการเปลี่ยน C Mount ให้เป็น CS Mount (camera)

วิธีการเปลี่ยน C Mount ให้เป็น CS Mount
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรูนั้นจะเท่ากันทั้ง C Mount และ CS Mount จะแตกต่างกันเพื่อแค่ ตัว C Mount จะมีความยาวช่วงท้ายเลนส์มากกว่าแบบ CS-Mount ซึ่งจะต่างกันอยู่ 5 มม.

ในกรณีที่ต้องการจะใช้ตัวกล้องประเภท C Mount คู่กับเลนส์ CS Mount ก็สามารถทำได้เพื่อแค่ถอดตัวแหวนข้อต่อ 5 มม. (5 mm., Adapter Ring) ที่ติดอยู่ที่ตัวกล้องออก ก็สามารถใช้ตัวกล้องประเภท C Mount คู่กับเลนส์ CS Mount ได้เลย