กล้องที่รองรับ Direct Show คือ ? (USB camera)

506 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กล้องที่รองรับ Direct Show คือ ? (USB camera)

Q : กล้องที่รองรับ Direct Show คือ ?
Direct Show คือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมช่วยที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการแปลงตัวสัญญาณต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทาง Microsoft

หมายความว่า ถ้าตัวคอมพิวเตอร์นั้นรู้จักกล้อง USB ตัวโปรแกรมก็สามารถที่จะดึงเอากล้องตัวนั้นๆ ไปใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรมได้เลยนั้นเอง หรือถ้าคุณต้องการที่จะนำไปใช้กับโปรแกรมของบริษัทอื่นๆ ก็เพียงแค่ดูว่าตัวโปรแกรมของทางบริษัทนั้นๆ รองรับ DirectShow หรือไม่นั้นเอง เพราะก็มีหลายบริษัทที่ขายแค่เฉพาะโปรแกรมเช่นกัน