ความแตกต่างระหว่าง CMOS และ CCD (กล้อง C-mount)

909 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความแตกต่างระหว่าง CMOS และ CCD (กล้อง C-mount)

Q: ความแตกต่างระหว่าง CMOS และ CCD
ความแตกต่างระหว่าง CMOS และ CCD โดยทั่วไปจะมีความแตกต่างกันดังนี้

<CCD คือ … >
1. CCD จะสามารถสร้างสีได้สมจริง
2. ภาพคมชัด
3. ราคาแพง
4. ใช้พลังงานเยอะ

5.ไม่สามารถเลือกอ่านข้อมูลบางส่วนภายในตัว เซ็นเซอร์กล้องได้ ทำให้ไม่สามารถลดความละเอียดของภาพได้

<CMOS คือ … >
1. CMOS จะไม่สามารถสร้างภาพที่คมชัดเท่า CCD ได้
2.ราคาถูก
3.สามารถเลือกอ่านข้อมูลบางส่วนภายในตัว เซ็นเซอร์กล้องได้ ทำให้สามารถลดความละเอียดของภาพได้ และทำให้ความเร็วในการแสดงผลเพิ่มขึ้น
4.การแสดงผลในภาพจะมีความหน่วง และบางครั้งจะประมวลผลช้า (ลดได้โดยการลดความละเอียดของภาพลง )

แต่ในปัจจุบันนี้ ประสิทธิภาพของ Sensor CMOS ก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนเรียกได้ว่าเกือบจะเทียบเท่ากับ คุณภาพของตัว Sensor CCD แล้ว เนื่องจากตัว Sensor CMOS นั้นมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าตัว Sensor CCD จึงทำให้มีการพัฒนาคุณภาพออกมาเพื่อแทนที่ตัว Sensor CCD นั้นเอง