วิธีการดูภาพจาก Hi Vision Camera หลายตัว ด้วยมอนิเตอร์ 1 เครื่อง (Hi Vision)

339 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิธีการดูภาพจาก Hi Vision Camera หลายตัว ด้วยมอนิเตอร์ 1 เครื่อง (Hi Vision)

Q : วิธีการดูภาพจาก Hi Vision Camera หลายตัว ด้วยมอนิเตอร์ 1 เครื่อง

A : วิธีการที่ง่ายที่สุดในการดูภาพจาก Hi Vision Camera หลายตัว คือ การใช้อุปกรณ์ Multiview Seamless Switcherอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ มีวางขายอยู่หลายบริษัท โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 100,000 เยน

■อุปกรณ์จากบริษัท SANWA SUPPLY

อุปกรณ์ตัวนี้ สามารถฉายภาพจาก Hi Vision Camerea สูงสุดได้ 4 ตัว พร้อมกันที่มอนิเตอร์ 1 ตัว สามารถแสดงภาพจากอุปกรณ์HDMI ได้สูงสุด 4 ตัว พร้อมกันที่ หน้าจอ 1 ตัว โดยแบ่งเป็น4 ส่วน และสามารถส่ง Outputภาพอย่างรวดเร็ว ด้วย SeamlessSwitcher

Multiview Seamless Switcher ( 4 INPUT / 1 OUTPUT)                                                      Output ภาพจากอุปกรณ์ HDMI 4 ตัวพร้อมกัน โดยแบ่งภาพที่หน้าจอ

■อุปกรณ์จากบริษัท HyperTool


อุปกรณ์ตัวนี้ สามารถฉายภาพจาก Hi Vision Camerea 4 ตัว พร้อมกันที่มอนิเตอร์ 1ตัว