สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ด้วย Smartphone!

361 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ด้วย Smartphone!

เราได้ปรับปรุงหน้าแรกของเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ Smartphone
ท่านสามารถเคลื่อนย้ายไปยังหน้าต่างๆได้โดยไม่ต้องซูมเข้าซูมออกอีกต่อไป

ในอนาคตเราจะทำการปรับปรุงหน้าอื่นๆตามมาครับ